Hva sier pasientene

Se resultatene fra vår pasientundersøkelse

 

71% av pasientene opplever at nevrokiropraktikk gir stor effekt på deres opprinnelige symptomer sammen med f.eks: "Jeg opplever at jeg får en bedre undersøkelse enn hos alle andre og dermed bedre resultater…"

"Jeg opplever at jeg får bedre undersøkelse enn hos ALLE andre og dermed bedre resultat enn hos andre kiropraktikere"

"Nevrokiropraktikk er mye mer omfattende med flere øvelser og bedre tid"

"Kim bruker mer tid på analysen og stiller dermed en bedre diagnose"

"Et mer helhetlig behandlings tilbud. Jeg er glad for den hjelpen jeg har fått mot balanseproblemer"

"Kim løser plager du vanligvis ville gått til lege med. Han gir forslag til egentrening"

"Kim har stor faglig dyktighet og gir bedre behandling"

 

I desember/januar gjennomførte Oslo Nevrokiropraktiske Senter en klientundersøkelse.

Nedenfor finner du noen resultater. N = 75 tilfeldig valgte klienter